torstai 9. helmikuuta 2017

Onko kuntalaisten äänellä merkitystä nykypäättäjille?

Mielipidekirjoitus Kangasniemen kunnallislehdessä 9.2.2017

Viime aikoina on uutisoitu kyläkouluihin liittyvästä kuntalaisaloitteesta ja sen etenemisestä
kunnallisessa päätöksenteossa. Kuntalaisaloite on Kangasniemen Kyläparlamentin keräämä
kannanotto Otto Mannisen koulun sekä kaikkien neljän kyläkoulun säilyttämisen puolesta.

Kyläparlamentti perustettiin huhtikuussa 2016. Se kokoontuu noin kerran kuussa ja siinä on tällä
hetkellä edustajia kymmeneltä eri kylältä. Kyläparlamentin tarkoituksena on toimia Kangasniemen
kylien ja kunnan välisenä yhteistyöelimenä ja tavoitteena on edistää kylien elinvoimaisuutta ja kylien välistä yhteistyötä. Tällä lisätään kangasniemeläisten ja vapaa-ajanasukkaiden viihtyvyyttä,
työllisyyttä ja yritystoimintaa kylillä. Kylien vastakkainasettelun aika on ohi ja uusi yhteistyön aika
on alkanut.

Kunnan virkamiesten ja päättäjien toiminta on ollut kouluasiassa salamyhkäistä ja osittain myös
virheellistä sekä tarkoitushakuista. Kuntalaisaloite yritettiin sivuuttaa viemättä kunnanvaltuuston
käsittelyyn, jonne se alun perin oli osoitettu. Asiasta ei ole haluttu edes keskustella. Onneksi asian
julkituominen auttoi ja kunnanvaltuusto käsittelee asian 13.2.2017.

Viimeaikainen keskustelu kyläkoulujen ympärillä on ollut sävyltään kyläkoulujen ja kylien merkitystä vähättelevä. Kyläparlamentissa toivoisimme kunnan johdolta ymmärrystä siitä, kuinka tärkeitä kylät ovat ja millainen valttikortti ne ovat kuntamarkkinoinninkin kannalta.
Kyläkoulujen lakkautuksilla ei ole todistettavasti saatu säästöjä ja näin ei kävisi tässäkään
tapauksessa. Kirkonkylän ryhmäkoot ovat tälläkin hetkellä osin liian suuria ja Otto Mannisen
oppilaiden myötä uusia ryhmiä täytyy perustaa. Sitenkään ei voida enää perustella lakkautusta
rahalla, vaan kyseessä ovat muut syyt. Samaten Pikkuväen päiväkodin lakkautuksen myötä
menetettäisiin kaksi työpaikkaa. Tälläkin hetkellä Kangasniemellä päivähoitopaikoista on pulaa ja
Pikkuväen lakkauttaminen aiheuttaisi entistä enemmän ruuhkaa.

Valtuusto ottaa kantaa kuntalaisten aloitteeseen kokouksessaan 13.2.2017. Otto Mannisen koulun
lakkautusasia ansaitsee asianmukaisen uudelleenkäsittelyn. Kansanäänestyksellä saisimme esiin
kuntalaisten toiveet kouluverkkoasiassa. Tässä asiassa ei onneksi tarvitse keskustella rahasta, vaan
lasten asemasta, vaihtoehdoista, tasavertaisuudesta ja kunnan imagosta. Nämä ovat arvovalintoja,
joihin jokaisella valtuutetulla on nyt mahdollisuus ottaa kantaa.

Nyt on aika olla rohkea ja nähdä kuntamme omat vahvuudet. Kehitämmekö yhdessä koko
Kangasniemeä vai kaadammeko yhdessä kyläkoulut. Valinta on teidän hyvät virkamiehet ja
valtuutetut.

Kangasniemen kunnan nettisivuja mukaillen ”Kangasniemi on se kotipaikka, jossa tehdään
yhdessä”.Kangasniemen Kyläparlamentti