lauantai 11. helmikuuta 2017

Pelastavatko kyläkoulut kuntien talouden?

Mielipidekirjoitus Länsi-Savossa ja Keskisuomalaisessa 11.2.2017

Kangasniemen kunnanvaltuusto päätti huhtikuussa 2016 lakkauttaa Hokan kylässä sijaitsevan 114-vuotiaan Otto Mannisen koulun alkaen 1.8.2017. Alunperin esitys sisälsi kaikkien neljän vielä toiminnassa olevan kyläkoulun lopettamisen viimeistään 1.8.2017, mutta valtuusto päätti lopettaa vain Otto Mannisen koulun (1.8.2016 alkaen).   Alunperinkään  em. esitys ei ollut realistinen, sillä kaikki oppilaat eivät tule mahtumaan kirkonkylän koulun ryhmiin ilman että ryhmien määrää lisätään. Näin Otto Mannisen koulun lakkautuksen perusteluina olleet säästöt on syytä kyseenalaistaa. Opettajien palkat ja kuljetuskustannukset tuskin pienenevät päinvastoin.

Otto Mannisen koululla on oppilaita myös muita kyliltä ja kirkonkylältä ja heidän koulumatkansa hoitavat  lasten vanhemmat, ei kunta. Otto Mannisen koulu ei ole siis ainoastaan Hokan kyläläisten koulu, vaan se on ollut hyvä vaihtoehto kirkonkylän suuremmalle koululle.  Vanhemmilla on oikeus valita lapsensa koulu, ja tätä oikeutta ei ole syytä vanhemmilta poistaa, varsinkin jos halutaan että kuntaan muuttaa uusia lapsiperheitä! Koululla on toiminut lähes kuusi vuotta yksityinen päiväkoti, joka myös joutunee koulun lakkautuksen myötä lopettamaan. Se tietää lisäpainetta kunnan jo entuudestaan täysiin kirkonkylän päiväkotiryhmiin.

Edellä mainitun pelkästään kouluihin kohdistuvan säästämisvimman ympärillä pitää nähdä hiukan suurempia asioita, joista Kangasniemen kyläparlamentti on huolissaan. Kunnan imago kärsii yksipuolisesta kunnan johdon keskittämisajatuksesta ja poukkoilevasta päätöksen- teosta. Päätöksenteon on oltava avointa ja perusteltua, tiedotuksen on toimittava vanhempiin ja kuntalaisiin päin reilusti. Kylien toiminta on talkootyötä ja kylien hiipuminen näivettäisi koko kuntaa. Kylillä asuvat ihmiset maksavat veronsa samalla tavalla kuin kuntakeskuksenkin asukkaatkin, mutta kylällä asuvia ei vaan huomioida päätöksen teossa.

Voisiko Kangasniemi profiloitua kylä- ja kyläkoulumyönteisenä kuntana? Missään ei koulujen lakkauttaminen ole tuonut säästöjä. Miten se onnistuisi Kangasniemellä? Voisimmeko tarjota kuntalaisille ja kuntaan muuttaville houkuttelevia vaihtoehtoja? Millä kunnat jatkossa kilpailevat asukkaista, kun sosiaali- ja terveyspalvelut eivät enää kunnalle kuulu?  Eivätkö lapsiperheiden palvelut olekaan ykkössijalla?

Kunnan alueella toimiva kaikkien kylien organisaatio, Kangasniemen kyläparlamentti, on ottanut kantaa kyläkoulujen ja kylien puolesta ja kerännyt noin 500 nimeä kuntalaisaloitteeseen, joka on kunnanvaltuuston asialistalla 13.2.2017. Aloitteessa vaaditaan kansanäänestystä nykyisen kouluverkon säilyttämisestä ja Otto Mannisen koulun lakkautuksen uudelleenkäsittelyä.

Kangasniemen kunnanvaltuusto ottaa kantaa kuntalaisaloitteeseen kokouksessaan 13.2.2017. Toivomme, että valtuutetut keskustelevat asiasta rakentavasti. Tässä asiassa ei enää keskustella rahasta, vaan lasten asemasta, vaihtoehdoista, tasavertaisuudesta ja kunnan imagosta. Nämä ovat arvovalintoja, joihin jokaisella nykyisellä valtuutetulla on nyt mahdollisuus ottaa kantaa.  Nämä valinnat tulevat myös varmasti ohjaamaan kuntalaisten äänestyskäyttäytymistä kuntavaaleissa.

Nyt on aika olla rohkea ja nähdä kuntamme omat vahvuudet. Kehitämmekö yhdessä koko Kangasniemeä vai kaadammeko yhdessä kyläkoulut. Valinta on teidän hyvät virkamiehet ja valtuutetut.

Kangasniemen kunnan nettisivuja mukaillen ”Kangasniemi on se kotipaikka, jossa tehdään yhdessä”.

Kangasniemen Kyläparlamentti