tiistai 8. marraskuuta 2016

Kyläparlamentti jämäkkänä: Lakkauttamispäätös on kumottava!

Kangasniemen kyläparlamentti on luovuttanut kunnanhallitukselle kuntalaisaloitteen kouluverkon säilyttämisen puolesta. Aloitteessa vaaditaan kansanäänestystä, joka koskisi koko kouluverkkoa.
Lisäksi aloitteessa vaaditaan, että Otto Mannisen koulun lakkauttamispäätös otetaan uudelleen käsiteltäväksi, ja että valtuusto kumoaa 12. huhtikuuta tekemänsä päätöksen.
Kuntalaisaloitteeseensa kyläparlamentti on saanut 500 allekirjoittajaa.
Otto Mannisen koulussa on tällä hetkellä 22 oppilasta, joista seitsemän ei ole koulun vaikutusalueelta.
Hokan Otto Mannisen koulun lisäksi Kangasniemellä on kolme kyläkoulua. Koittilassa oppilaita on 35, Vuojalahdessa 32 ja Äkryn koulussa 25.
Kuntalaisaloitteessa vaaditaan, että koulun lakkauttamispäätöksiin oppilasmäärän alarajaksi asetetaan 16 oppilasta. Mikäli koulun oppilasmäärä kahtena peräkkäisenä syksynä jäisi rajan alle, lakkaisi koulu sitä seuraavana syksynä. Rajan alittumiseen asti kouluverkko olisi säilytettävä ennallaan.

Lue koko juttu Länsi-Savosta: http://www.lansi-savo.fi/uutiset/lahella/kylaparlamentti-jamakkana-lakkauttamispaatos-kumottava-koulujen-kohtalosta-vaaditaan